Cmentarz
na Zawojach
i Inne pozostaŁoŚci
po wiosce


fot. M. Kościelny
2011r

Trudno do niego dojść i trudno go zauważyć

Cmentarz na Zawojach jest ukryty wśród drzew i krzaków na obrzarze wypasowym ZD IZ PIB Odrzechowa

Cmentarz na Zawojach. Aby do niego dojść należy pokonać Wisłok co nie zawsze jest możliwe

Cmentarz na Zawojach

Cmentarz na Zawojach

Cmentarz na Zawojach

Cmentarz na Zawojach

Cerkwisko (pozostałości fundamentów cerkwi) na Zawojach

Cerkwisko (pozostałości fundamentów cerkwi) na Zawojach

Cmentarz na Zawojach

Cmentarz na Zawojach

Cmentarz na Zawojach

Cmentarz na Zawojach

Cmentarz na Zawojach

Cmentarz na Zawojach

Cmentarz na Zawojach

Cmentarz na Zawojach

Cmentarz na Zawojach

Cmentarz na Zawojach

Cmentarz na Zawojach

Cmentarz na Zawojach prawdopodobnie był ogrodzony kamiennym murkiem

Pozostałości kapliczki przydrożnej

Charakterystyczna dla tego rejonu piwnica ziemna

Charakterystyczna dla tego rejonu piwnica ziemna

Wnętrze piwnicy

Wnętrze piwnicy

Kamienna obudowa piwnicy

Kamienna obudowa piwnicy. Coraz trudniej znaleźć dobrze zachowane piwniczki. najczęściej są tylko doły wypełnione kamieniami po zawalonych budowlach

Studnia łemkowska. Trudno ją zauważyć, łatwo do niej wpaść

Resztki po zawalonej piwnicy

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl